Nieuws

For English scroll down

Één van de activiteiten van Planetary Service bestaat in het volgen van een aantal projecten en ondernemingen over langere tijd. Het is de bedoeling om de groeiverhalen van een aantal boeren en ondernemingen te representeren. Op dat pad kunnen zich natuurlijk ook mislukkingen en teleurstellingen voordoen. Het is niet de bedoeling om alleen maar succesverhalen op te dienen, maar om een reëel beeld te geven van zowel kansen als bedreigingen.

News


One of the activities of Planetary Service is to follow a number of projects and enterprises over time. It is meant to represent the growth stories of a number of farmers and enterprises. On that path, of course, there may be failures and disappointments. It is not the intention to present only success stories, but to give a realistic picture of both opportunities and threats.