Training(en)

For English scroll down

Planetary Service geeft advies en training op het gebied van cross-cultureel entrepreneurship. Hoe moet je onderneming opereren in een andere cultuur en in een andere institutionele omgeving? De bedrijfscultuur is anders, de rol van de overheid is anders – anders dan men in Nederland gewend is. Er gelden niet alleen andere regels maar ook andere waarden.

Verder geeft Planetary Service trainingen op het gebied van intercultureel management. Ook bedrijven in Nederland hebben immers te maken met een veelheid van culturen, waarden en omgangsvormen. Hoe om te gaan met verschillen? Hoe kan dat ook positief uitpakken voor het bedrijf zelf?

Thema’s die in de training aan de orde komen:
1. Wat zoeken Nederlandse ondernemers in de Global South?
2. Wat zijn de verschillen in bedrijfscultuur?
3. Wat is de impact van instituties en regelingen?
4. Hoe zit het met samenwerking en concurrentie?
5. Hoe moet je horizontale en verticale netwerken navigeren?
6. Hoe kijkt de lokale bevolking vanuit hun geschiedenis naar het Westen?
7. Hoe ben je zelf door de westerse geschiedenis gevormd?
8. Wat bedoelen we eigenlijk met ontwikkeling en ontwikkelen wij ook zelf?

Voor het maken van voorstellen en offertes voor trainingen voor kleinere of grotere groepen: neem contact op!

Training(s)

Planetary Service provides advice and training on cross-cultural entrepreneurship. How should your company operate in a different cultural and different institutional environment? The business culture is different, the role of the government is different – different from what we are used to in the West. Not only do different rules apply, but also different values.
Planetary Service also provides training in the area of intercultural management. After all, companies in the West also have to deal with a multitude of cultures, values and habits. How do you deal with differences? How can this also have a positive effect on the company itself?

Themes that are dealt with:

  1. What are Dutch entrepreneurs looking for in the Global South?
  2. What are the differences in business culture?
  3. What is the impact of institutions and regulations?
  4. What about cooperation and competition?
  5. How to navigate horizontal and vertical networks?
  6. How do local people view the West from their history?
  7. How have you yourself been shaped by Western history?
  8. What do we actually mean by development and do we also develop ourselves?

For proposals and quotations for trainings for smaller or larger groups: please contact us!