Sabbatticals in Gambia

Wat is een sabbatical?

En waarom?

En wat houd ik eraan over?

Wat is een sabbatical?

Een sabbatical is een kortere of langere periode die je geheel en al wijdt aan iets anders dan je werk. Soms is er maar een maand gelegenheid voor. Dat is wel kort en dan kun je niet echt iets doen. De sabbatticals hier aangeboden vragen minimaal drie maanden en ten minste een maand daarvan wordt doorgebracht bij het project ter plekke. Voor de sabbaticals die hier aangeboden worden ga je naar een ontwikkelingsland. Daar hoort een periode bij in Nederland om de opdracht of het project waarmee je weggaat voor te bereiden. Ook voor de afronding wordt weer een periode in Nederland gereserveerd. Het is niet raadzaam dadelijk thuisgekomen weer aan het werk te gaan.

De opdrachten of projecten kunnen van verschillend karakter zijn. Enkele voorbeelden: je kunt meelopen met iemand die in een ontwikkelingsland hetzelfde of een soortgelijk beroep uitoefent als jij. Daar leer je allebei van. Het is ook mogelijk ondersteuning te bieden bij een onderneming of bij een school. Het moet dan niet iets zijn dat het bestaande werk vervangt, maar het moet een toegevoegde waarde hebben. Op het gebied van landbouw en tuinbouw kun je bijvoorbeeld helpen een nieuwe markt te verkennen voor de producten. Of een oplossing vinden voor de verpakking. Er is altijd wel iets.

De voorbereiding en ook de opdrachten helpen jou evenzeer als dat ze anderen helpen. Je wordt vertrouwd met de manier van beleven van mensen met heel andere tradities.

Waarom een sabbatical?

Sabbaticals zijn misschien wel het belangrijkste voor mensen die midden in het leven staan en het eigenlijk veel te druk hebben voor een sabbatical. De drukte maakt dat je je voortdurend meer specialiseert in datgene waar je toch al goed bent. De drukte maakt dat je op de automatische piloot gaat en je creativiteit verliest. Je leeft in een te kort tijdsperspectief. Het doel van de sabbatticals die wij aanbieden dat je dat herstelt.

Je leert je werkzaamheden weer in het perspectief te zien van het geheel van je biografie. Een groot deel van ons leven is al nodig om te leren. Ook in een bedrijf moet je eerst je partij mee kunnen blazen in de bestaande praktijk. Maar wat is jouw bijzondere bijdrage? En hoe bouw je zo een loopbaan op dat je ook na 30 of 40 jaar er niet op uitgekeken bent? Wat betekent het om ook oud te worden en naar je pensioen toe te gaan? Hoe doe je dat goed?

Het feit dat je in een andere culturele omgeving werkt laat je met andere ogen kijken. Daarom betrekken we er ook de wordingsgeschiedenis bij van de verschillende culturen en de waarden die ze vertegenwoordigen. Wat is onze plek in dat geheel? En hoe kan en moet het verder met β€œons”?

Wat houd ik eraan over?

In ieder geval houden wij allemaal er iets aan over: van het sabbatical dat je meegemaakt hebt maak je een verslag, of een filmreportage of wat dan ook: iets waarmee je de leerervaringen van je sabbatical met andere mensen kunnen delen.

Die leerervaringen houd je er ook aan over! Door ontmoetingen en verrassingen die je meegemaakt hebt kom je anders terug. Je houdt er ook nieuwe contacten aan over en soms blijvende. In ieder geval willen wij van onze kant graag ook blijvend contact houden ook in Nederland. Je kunt bijvoorbeeld een uitnodiging verwachten (als je dat wilt) voor een presentatie van een stage-opdracht of een sabbatical in Nederland. Of we doen een beroep op je als resource persoon voor anderen die plannen hebben.

Wie zijn wij?

Wij zijn Barbara Somers en Otto Kroesen.

Barbara Somers heeft gewerkt als personeelsfunctionaris bij de gemeente Den Haag, en woont nu in Gambia, waar zij met haar man een hotel runt, kleine ondernemingen steunt en scholen, en ouders steunt die weeskinderen in hun gezin opnemen. Zij is tevens secretaris van de vereniging van Nederlandse ondernemers in Gambia. Gedurende de zomertijd verblijft zij in Nederland. Zie http://www.kairohgarden.com/?lang=nl

Otto Kroesen heeft gewerkt bij het Delfts Centrum voor Entrepreneurship en daar veel studentenstages begeleid in ontwikkelingslanden. Hij heeft voorheen ethiek gedoceerd en gewerkt als studentenpastor aan de Technische Universiteit Delft. Hij runt vanaf zijn pensionering het bedrijf Planetary Service en legt zich erop toe praktische projecten in een breder perspectief te plaatsen.