Stages in Ontwikkelingslanden

Stages op het gebied van land- en tuinbouw

Voor sommige stage-opdrachten is in de rubriek “nieuws” meer informatie te vinden.

Amelia Agro – Uganda
Malindi – Kenya – Forestry & Agriculture
Malindi – Kenya – Rammed Earth Architecture
Growpact Kitale – Kenya
Profyta – Tanzania
Holland Greentech – 12 countries
Ricanau Mofo – Suriname
Hydroponics – Suriname
Cacao – Suriname
Queen Vans – Suriname
Agriculture – Tanzania
Farming – Gambia
Sabbaticals – in Gambia
Website/Platform – Netherlands

De stages en sabbatticals hier aangeboden maken deel uit van een doorlopende keten. De werkzaamheden worden overgedragen aan de volgende stagiair. Ook als dat een keer niet lukt zit er niet een groot gat tussen twee stageperioden. Een enkele stage heeft niet altijd grote impact. De opeenvolging van bijdragen gedurende een langere periode kan dat gemakkelijker hebben. De overzeese partners hebben er dan meer aan.

Planetary Service bemiddelt niet alleen, maar zorgt ook voor introductie, begeleiding en voor ondersteuning bij eventuele problemen. Dat geldt naar de bedrijven toe, maar ook naar de docenten en instellingen van waar uit studenten meedoen aan deze stages.

Voor bemiddeling, begeleiding en supervisie, wordt afhankelijk van de tijdsbesteding een bepaald (niet-commercieel) bedrag afgesproken tussen de student en Otto Kroesen. Een alternatief daarvoor dient zich mogelijk ook aan in de vorm van geldwerving voor het project. Alles in nader overleg en afhankelijk van de mogelijkheden.

English

For some internship assignments, more information can be found in the “news” section.

Amelia Agro – Uganda
Malindi – Kenya – Forestry & Agriculture
Malindi – Kenya – Rammed Earth Architecture
Growpact Kitale – Kenya
Profyta – Tanzania
Holland Greentech – 12 countries
Ricanau Mofo – Suriname
Hydroponics – Suriname
Cacao – Suriname
Queen Vans – Suriname
Agriculture – Tanzania
Farming – Gambia
Sabbaticals – in Gambia
Website/Platform – Netherlands

The internships and sabbaticals offered here are part of a continuous chain. The work is transferred to the next intern. Even if this doesn’t work out there is not a big gap between two internship periods. A single internship does not always have a big impact. The succession of contributions over a longer period can have that more easily. The overseas partners then get more out of it.

Planetary Service not only mediates, but also provides introduction, guidance, and support for any problems. This applies to the companies, but also to the teachers and institutions from which students participate in these internships.

For mediation, guidance and supervision, depending on the time spent, a certain (non-commercial) amount is agreed between the student and Otto Kroesen. An alternative may be to raise money for the project. Everything in consultation and depending on the possibilities.