Vacatures (2) Carifruits Suriname

1. De functieomschrijving Productiemanager (M/V)

2. De functieomschrijving Sales Supervisor (M/V) – (Scroll down)

1. De functieomschrijving Productiemanager (M/V)

De Productiemanager heeft de dagelijkse leiding over de productieafdeling en is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen in verband met te produceren producten en de inkoop (opkoop) van kwalitatieve grondstoffen op basis van vraag en aanbod op de markt. Hij is tevens verantwoordelijk voor het voorkomen van onnodige stagnaties in de productie en het oplossen van knelpunten. Hij stelt werkprocedures en productieprocessen op, maakt productieplannen, stelt doelen en prioriteiten en neemt besluiten betreffende het assortiment, de productie en de productiviteit. Hij draagt zorg voor correcte en tijdige vervaardiging van producten volgens de gestelde productieplanningen. De productiemanager werkt continu aan de verbetering van de werk- en productieprocessen, anticipeert op eventuele knelpunten in het proces, treft voorzorgsmaatregelen en doet voorstellen voor het ontwerpen en verbeteren van productie- en/of bedrijfsprocessen. Hij stemt de werkzaamheden van medewerkers en diverse onderdelen van het productieproces af, controleert de status en de voortgang van de productieprocessen en doet rapportage hieromtrent. Waar nodig begeleidt hij medewerkers tijdens de productie en instrueert hun over de verantwoordelijkheden van de uit te voeren werkzaamheden.

Hij beoordeelt het functioneren van medewerkers door middel van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De Productiemanager trekt middelen en materialen (uit interne dan wel externe bronnen) aan die noodzakelijk zijn om de productie op gang te houden. Hij bewaakt de hoeveelheid voorraad voor de productie, stemt de voorraden af met het logistieke proces i.v.m. de toelevering en de distributie. De Productiemanager neemt deel aan productie gerelateerde projecten en doet verbetervoorstellen.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Productie en dienstverlening
  Activiteiten
 • Staat garant voor een optimaal verloop van de dagelijkse processen;
 • Neemt beslissingen in verband met te produceren producten en de inkoop (opkoop) van kwalitatieve grondstoffen;
 • Neemt besluiten betreffende het assortiment, de productie en de productiviteit;
 • Stelt werkprocedures en productieprocessen op;
 • Maakt productieplannen en stelt doelen en prioriteiten;
 • Verantwoordelijk voor correcte en tijdige vervaardiging van producten volgens de gestelde productieplanningen;
 • Stemt de werkzaamheden van medewerkers en diverse onderdelen van het productieproces af;
 • Controleert de status en de voortgang van de productieprocessen en doet rapportage hieromtrent;
 • Trekt middelen en materialen (uit interne dan wel externe bronnen) aan die noodzakelijk zijn om de productie op gang te houden;
 • Doet voorstellen voor het ontwerpen en verbeteren van productie- en/of bedrijfsprocessen
 • Werkt continu aan de verbetering van de werk- en productieprocessen
 • Anticipeert op eventuele knelpunten in het proces en treft voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van stagnaties;
 • Bewaakt de hoeveelheid voorraad voor de productie;
 • Stemt de voorraden af met het logistieke proces i.v.m. de toelevering en de distributie;
 • Neemt deel aan productie gerelateerde projecten en doet verbetervoorstellen;
 • Bewaakt de orde en netheid van de werkomgeving.

Leiding geven – Activiteiten

 • Heeft de dagelijkse leiding over de productieafdeling;
 • Wijst taken en activiteiten toe aan medewerkers in overleg met de Teamleider en de Voorman;
 • Begeleidt medewerkers waar nodig tijdens de productie;
 • Instrueert medewerkers over de verantwoordelijkheden van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Stelt passende maatregelen op indien medewerkers regels overtreden en ziet toe op de uitvoering;
 • Draagt zorg voor personele aangelegenheden o.a. urenverantwoording, verlof en ziekteverzuim;
 • Beoordeelt het functioneren van medewerkers door middel van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van medewerkers.

Veiligheid en bewaking – Activiteiten

 • Stelt beleid op ter verbetering van de veiligheid;
 • Bewaakt de naleving van de veiligheidsvoorschriften;
 • Herkent en signaleert onveilige situaties;
 • Treedt adequaat op in onveilige situaties;
 • Rapporteert over veiligheidsincidenten en ongevallen.

Kwaliteit – Activiteiten:

 • Werkt volgens de vastgestelde kwaliteitseisen;
 • Voert Kwaliteitscontroles uit.

Vereiste opleiding

 • Minimaal HBO/Universitair richting voedselverwerking en –industrie of soortgelijk;
 • Werk- en denkniveau: HBO+/ Academisch.
  Kennis en ervaring
 • Enkele jaren ervaring met het leidinggeven aan productieteams;
 • Ervaring met/in: Productiemanagement;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook de Engelse taal.

2. De functieomschrijving Sales Supervisor (M/V)

De Sales Supervisor is verantwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen.

Hij ontwikkelt en bevordert de relatie met de klant en rapporteert tijdig ontwikkelingen in de markt met betrekking tot o.a. klanten, consumenten en concurrenten. Hij draagt zorg voor het realiseren van de salestargets en voor het opstellen en bewaken van de verkoop- en de distributieplanning. Hij onderhoudt het klantcontact, de optimale dienstverlening en draagt bij aan de werving van nieuwe klanten. Hij analyseert de markten, signaleert trends en brengt deze in kaart. De Sales Supervisor coördineert en rapporteert alle sales en merchandising activiteiten, inclusief die van de klanten, consument en concurrent in het distributiegebied en onderneemt daarop pro- actief actie. Hij draagt zorg voor de wekelijkse monitoring en valuatie van de verkopen, retouren en verkoopcijfers. De Sale Supervisor coördineert de Sales afdeling en stuurt het Sales team aan. Hij motiveert, begeleidt en coacht het salesteam en legt hierbij de focus op klantgerichtheid en het realiseren van de salestargets.

Hij rapporteert schriftelijk over relevante indicatoren en personeelsaangelegenheden. De Sales Supervisor ziet toe op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en zorgt ervoor dat de werkzaamheden volgens de juiste procedures en systemen worden uitgevoerd. De Sales Supervisor houdt zich aan de algemene veiligheidsvoorschriften, herkent en signaleert onveilige situaties en doet voorstellen om de veiligheid te verbeteren.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Resultaatgebieden:

Van de Sales Supervisor wordt verwacht dat de resultaten op de volgende gebieden worden behaald:

Veiligheid en bewaking – Activiteiten:

 • Houdt zich aan de algemene veiligheidsvoorschriften;
 • Herkent en signaleert onveilige situaties;
 • Doet voorstellen om veiligheid te verbeteren;
 • Ziet toe dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Sales en acquisitie – Activiteiten:

 • Verantwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen;
 • Ontwikkelt en bevordert de relatie met de klant en rapporteert tijdig ontwikkelingen in de markt met betrekking tot o.a. klanten, consumenten en concurrenten;
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van de salestargets;
 • Draagt zorg voor het opstellen en bewaken van de verkoopplannen en de distributieplanning;
 • Coördineert en rapporteert alle sales en merchandising activiteiten inclusief die van de klanten, consument en concurrent in het distributiegebied.
 • Onderhoudt het klantencontact, de optimale dienstverlening en draagt bij aan het werven van nieuwe klanten.
 • Analyseert de markten, signaleert trends en brengt deze in kaart;
 • Monitort en evalueert wekelijks de verkopen, retourproducten en verkoopcijfers;
 • Analyseert de resultaten van de verkopen en de verkoopcijfers en treft indien nodig maatregelen om deze te optimaliseren

Leidinggeven – Activiteiten:

 • Stemt de werkzaamheden van de medewerkers af op de afdelings- en of organisatiedoelen;
 • Motiveert, begeleidt en coacht het salesteam en legt hierbij de focus op klantgerichtheid en het realiseren van de salestargets;
 • Rapporteert schriftelijk over relevante indicatoren en personeelsaangelegenheden;
 • Ziet toe dat de werkzaamheden volgens de juiste procedures en systemen worden uitgevoerd.

Vereiste opleiding

 • Een afgeronde MBO- opleiding en/of HBO werk- en denkniveau richting Commerciële Economie en/of Marketing & Sales;
 • Gevolgde aanvullende Salestrainingen.

Kennis en ervaring

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Kennis van verkooptechnieken en de Surinaamse markt;
 • Ervaring met MS Office
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook de Engelse taal.

Gebiedsontwikkeling Ricanau Mofo Suriname

Voor stage of afstuderen:

Het gebied Ricanau Mofo zit midden in het tropisch regenwoud langs de Cotticarivier in Suriname. Het dorp telt nu ongeveer 1500 inwoners en met de plannen die er zijn voor uitbreiding en ontwikkeling zou het binnen 10 jaar kunnen groeien naar ongeveer 5.000-10.000 mensen.
Het gaat om een dorpsgemeenschap die getransformeerd moet worden naar een stedelijke omgeving maar toch met plattelandstrekken, waarbij de Sustainable Development Goals in acht worden genomen.


In de omgeving moet Greenport Ricanau Ricanau Mofo vorm krijgen, een netwerk van agrarische bedrijven, die de drivers moeten worden van de economie in de omgeving en het district Marowijne. Er moet een botanische tuin komen, bedrijfslocaties, woningen, er moet rekening gehouden worden met het water van de Cotticarivier en de kreken, de biodiversiteit.

De Stichting STEORR wil voorkomen dat de groei van de verschillende functies in het dorp in de toekomst chaotisch wordt. Om die reden is er voor geïnteresseerde studenten de volgende opdracht:

 1. Onderzoek welke functies het dorp moet herbergen om te functioneren als groeikern met als economische basis land- en tuinbouw.
 2. Ontwerp een prognose voor de korte termijn (5 jaar) en voor de middellange termijn (15 jaar) met betrekking tot bevolkingsgroei en de ontwikkeling van het ecosysteem van functies en bedrijvigheid.
 3. Maak een ruimtelijk ontwerp (visualisatie) van de verschillende functies in het gebied passend bij de genoemde prognose en passend bij de context en de mogelijkheden van Suriname.

De opdracht kan vanuit Nederland gedaan worden. Vanzelfsprekend is het van toegevoegde waarde ook naar Suriname te kunnen reizen. In beide gevallen bewaakt de Stichting STEORR de communicatie met de partners in Suriname en zorgt voor de begeleiding van de stage-opdracht.

De stage-opdracht is primair geschikt voor studenten bouwkunde, civiele techniek en/of studenten met een oriëntatie op land- en tuinbouw.

Durf je als student/stagiairs deze uitdaging aan? Kan je werken en ontwerpen met input van de lokale bevolking?
We spreken jou dan graag om een basis te helpen leggen voor de toekomst.

Contact:
Rudi Darson
r.darson@gmail.com
https://steorr.com